Орална Хирургия

Оралната хирургия предлага лечение на хирургичните заболявания на устната кухина и прилежащите към тях заболявания на лицево-челюстната област.
В клиниката се извършват редица манипулации, предмет на оралната хирургия:
- апикална остеотомия
- операции на кисти (цистектомия)
- екстракция на пробили зъби
- оперативно отсраняване на ретенирани (непробили) и полуретенирани зъби
- корекция на френулума на езика и устните
- пародонтална хирургия
- имплантиране на кост

Орална Хирургия