Дигитален Рентген

Нашата цел е високо качество, с което да подпомага медико-денталните медици в поставянето на правилна диагноза. Разчитаме на модерно, съвременно оборудване от водещият производител Planmeca – Финландия. Модерното оборудване осигурява минимални и безопасни дози на облъчване за пациентите. Дигиталните зъбни снимки осигуряват висока резолюция, ясно изображение, лесно обработване и възможност за съхраняване и поддържане на база данни.

Стандартна програма

В Дентална Клиника Амайя .разполагаме с най-съвременната дигитална рентгенова апаратура, която гарантира изключителна резолюция, лесна и достъпна обработка. Дигиталният рентген Planmeca позволява направата на на 6 вида дигитални панорамни снимки. Облъчването е с 30 % по-ниско в сравнение със стандартните рентгенови апарати.

Детски режим

Предлага се и детски режим с автоматично намалено поле на експозиция. Това означава 20% намалено облъчване на пациента без никаква загуба на диагностична информация.

Вертикално сегментиране

При панорамните снимки може да се използва вертикално сегментиране. По този начин полето на експозиция е само тази част, която представлява диагностичен интерес. Така облъчването може да се намали с до 80% в сравнение с цялостно поле на облъчване. Това е изключително удобно ако са нужни няколко снимки на определена част от челюстта по време на лечението.

ТМС

Автоматичната програма за темпоро-мандибуларни стави осигурява страничен изглед в отворено и затворено положение на едно изображение. Това улеснява диагнозата на заболяванията на ТМС.

Синуси

Програмата за синуси е специално проектирана, като осигурява рентгенова снимка с ясно изображение на синусите.

Сегментни снимки

За сегментни снимки – Planmeca Intra + Planmeca ProSensor – високо качествени изображения за улесняване на диагностиката. Заоблената форма на сензора повишава комфорта за пациента. Херметично затвореният му корпус позволява лесно дезинфекциране и предпазване от инфекции.

Дигитален Рентген