Протетична Дентална Медицина

Протетична Дентална Медицина
Лечение на дефектите на зъбната коронка, зъбните редици, пълно обеззъбяване и лечение на парафункционални изменения – абразия, бруксизъм и бруксомания. Успешното протетично лечение има за цел да възстанови дъвкателната функция, говор и естетика.
Възможностите за възстановявяне на липсващи зъби са наистина многобройни. С оглед най-пълното възстановяване на функцията и естетиката всеки един случай се анализира и планира строго индивидуално.
Понякога няма възможност за поставяне на имплант / при отказ от страна на пациента или при противопоказания/. Тогава се прибягва да подвижно или неподвижно протезиране.
Неподвижно протезиране
това са корони и мостове, постоянно фиксирани върху предварително изпилени зъби. Изпиляването е от изключителна важност за бъдещето за конструкцията. Съществуват два основни метода на изпиляване – тангенциално (безпрагово) и прагово.
В зависимост от материала, от който са изработени коронките могат да бъдат метало-керамични, керамични, с циркониев скелет и керамично покритие, циркониеви, CAD-CAM и др.
Традиционните метало- керамични коронки постепенно отстъпват място на по-биопоносимите и с по-висока естетика безметални корони.
Цирконият притежава изключителна здравина и в комбинация с керамика се постига невероятна естетика. Високата точност на циркониевите корони и скелети се дължи на технологията CAD-CAM, с която клиниката успешно работи.

Протетична Дентална Медицина