Ендодонтия

Ендодонтията е част от денталната медицина, която се занимава с лечението на кореновите канали. Тя е изключително важна част от цялостното лечение на зъбите. Добре проведеното кореново лечение дава сигурността за последващото протетично лечение или просто за това колко дълго този зъб ще остане в устата на пациента.

Кога се прибягва до кореново лечение?

Кореново лечение се налага най-често при усложнен кариес, станал толкова дълбок, че е засегнал пулпата – пулпит. Понякога поради възпаление около корените на зъба се появяват изменения на тъканите във вид на гранулации. В тези случаи се налага да бъде проведено кореново лечение.

Как се провежда лечението?

След поставянето на упойката зъба се отваря и се установява проходимостта на каналите, които могат да бъдат от 1 до 4, в зависимост от зъба, а понякога и повече.Каналите в повечето случаи са тесни, затова те трябва да се разширят механично, за да се осигури достъп на дезинфекционните разтвори да достигнат до инфектираните тъкани. След това каналите се запълват с индеферентен материал най-често гутаперка със сийлър, които уплътнява и запечатва каналите и възпрепятства нова бактериална инвазия. След това зъба се възстановява или с естетична пломба или с коронка.

Ендодонтия